I have a Boyfriend!

Year 2005. When my niece Samantha was badly convinced that she had a boyfriend.

Me: Sam, do you have a boyfriend?

Sam: Yes.

Me: What’s his name?

Sam: Lolo!

Me: But that’s my papa…

Sam: No! IT is my boyfriend.

6 thoughts on “I have a Boyfriend!

    1. required ba talaga sa englis mag-comment? hahaha… part ng struggle ko sa ‘early’ promotion ni papa ung hindi niya makita na ikakasal si Io, Violentski, Babu at Bethany. And of course makita mga iba pang apo niya. Lagi ko imagine paano kaya kung buhay pa siya siguro hindi lang si sam ka-close niya lalu na siguro si nini kase name-sake niya at sigurado sila lagi magkakampi…

      Like

What Do You Think?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s